Život žen v Indii – jak je to s jejich postavením

Nebudu vás napínat a to nejdůležitější prozradím hned na začátku. Všeobecně je postavení žen v Indii srovnatelné s postavením žen ve světě, rozdíly vznikají spíš odlišným způsobem života každé rodiny nebo komunity a samozřejmě najdeme rozdíly mezi životem ve městě a na vesnicích v odlehlejších částech země.

Holky z města

Ty potkáte většinou v oblečení západního stylu a nechybí jim kuráž. Univerzitní vzdělání dívek je ve městech už dávno samozřejmostí a ve světě byznysu, dříve určeném výhradně mužům, se pohybují velmi zkušeně. Jsou úspěšnými lékařkami, advokátkami, zastávají významné pozice ve státní správě, politice i ve školství a oblékají soudcovský talár.

 

 

 

 

 

 

 

 

Některým pracovním pozicím už dokonce vládnou, jsou totiž skvělé manažerky a čerpají z dovedností, které pilují od malička. Od svých matek se učí, jak organizovat chod celé domácnosti a jak k němu využít pomoci služebnictva, což je velký rozdíl oproti západním ženám zvyklým obstarat vše samy. Odsud pramení dobré organizační schopnosti a ochota nechat si pomoci.

V indických domácnostech je totiž služebnictvo stále velmi běžné. Odvíjí se od finanční situace rodiny a má svá pevně daná pravidla. Kořeny má v kastovním systému, ve kterém má každý svou jasně danou pozici a dobře situované rodiny mohou mít nejen někoho na vaření, pečení nebo praní, ale i svého řidiče.

 

Dobré manažerské schopnosti jsou pro indické ženy důležité nejen v businessu, ale i v rodině. Muž je v naprosté většině domácností stále považován za hlavu rodiny a je v první řadě živitelem, který by měl mít po příchodu domů připravenou teplou večeři a do chodu domácnosti nezasahovat. Indky jsou tím pádem zvyklé využít služeb jiných, a pokud by si měly vybrat například mezi novou automatickou pračkou nebo služebnou, nepochybně zvolí druhou variantu. Ví totiž, že časová úspora při delegování úkolu je mnohem výhodnější, než použití sebevýkonnějšího stroje.

 

V odlehlých vesnicích

Tady je život pořád přeci jen odlišný od toho městského. Vzdělání tu není prvořadé, a protože ke světlům městských mrakodrapů je to z jejich domova daleko, nemají většinou ani velké ambice proniknout do světa manažerek a advokátek. Budoucnost, o které sní, se skládá ze spokojené rodiny, dětí a klidného života. Neznamená to ale, že se nedokáží přihlásit o svá práva nebo se obhájit. Indky jen tak něco nerozhází, mají velkou duševní sílu, víru a ví, že spoléhat se musí především samy na sebe. Sociální jistoty, jak je známe ze západních zemí, tu totiž nezažily.

A co rozvod?

Ten už je v Indii běžný stejně jako Coca-Cola, džíny a další “západní vymoženosti”. Kdybyste na vlastní oči viděli ten mumraj v mumbajské soudní budově, těžko by se vám věřilo, že rozvodovost se v Indii pohybuje jen okolo 1 %. Zdejší Family Court je jedním z nejvytíženějších v zemi a každý den je svědkem zkroušených výrazů mužů, kteří po verdiktu soudu zjistí, že budou muset při rozvodu vrátit věno nevěsty.

Jak zákon káže…

Nebojte, nechystám se s vámi projít celý indický právní systém, paragraf § 498A si ale zaslouží naši pozornost, když se chceme dozvědět o partnerských vztazích v Indii víc. V platnost vstoupil v roce 2006 a původní idea byla jistě šlechetná. Zákon se týká ochrany žen před domácím násilím a ten, kdo je shledán vinným, může být odsouzen ke třem letům vězení spolu se svými příbuznými.

Jeho nedostatkem je, že manželově zatčení nemusí předcházet žádné vyšetřování a některé mazané manželky se naučily možnosti, kterou zákon dává, využít. Druhým problémem je fakt, že ty, kterým by zákon opravdu pomohl, o něm pravděpodobně nikdy neslyšely, protože bydlí v odlehlých oblastech a na právníka, který by jim pomohl situaci řešit, nemají peníze. Na jeho chyby poukázal už i Nejvyšší soud a v budoucnu by mělo dojít k úpravám.

Než nahlédneme do indické kultury, možná se nám může vztah mezi muži a ženami jevit obrovsky nevyrovnaný a Indky jako utiskované a nesvobodné ženy. Některé se v takové situaci bohužel opravdu ocitly, stejně jako miliony žen jinde na světě, nezávisle na zemi původu. Indky mají také v těžkých životních situacích velkou oporu v rodině, která je připravená pomoci.

Mnoho žen, obzvlášť ve městech ale žije život ne nepodobný tomu “západnímu”. Indie je směsicí barev, kultur, zvyků a tradic, které je téměř nemožné jakkoli generalizovat, nejlepší bude, když se přijedete přesvědčit sami!

 

Specialistka na Indii - Natálie Kubénková

Touha po poznání dalších zemí a jejích obyvatel, zachycení pestrosti života, vedlo k návštěvě mnoha zemí Evropy a Asie. Čím se pro Natalii stala zrovna Indie výjimečnou? Především svou jedinečnou atmosférou, exotickou krajinou, bohatou a unikátní kulturou a náboženstvím.

Mohlo by se Vám líbit…